První týden

09.09.2015 09:18

V prvním týdnu děti v družině plnily důležitý úkol. Sestavovaly nejen indiánské desatero dobrých vztahů pro naše celoroční soužití, ale zároveň tato pravidla stvrdily svým podpisem. Podepisovaly se pravým indiánským perem. Uvidíme, zda naše společné desatero bude skutečně opravdovým pomocníkem, nebo jen větou na papíře. Zážitky našich indiánů z celého týdne byly opravdu bohaté.