Putování za velikonočním zajíčkem

24.03.2016 17:15

Ve středu 23. 3. jsme si společně s paní vychovatelkou a paní učitelkou J. Říhovou uspořádali takové malé Putování za velikonočním zajíčkem. Původně mělo naše putování vést do Starých Splavů, ale museli jsme se vrátit do školy, protože nás přepadl prudký déšť. To nám ale na náladě neubralo a stezka pokračovala po celé budově i na školní zahradě. Děti ve skupinkách chodily podle fáborek a plnily tak jarní úkoly (vyráběly zaječí ouška, skládaly puzzle zajíčka, soutěžily ve skoku dalekém, hrály na slepou bábu, zdobily velikonoční vrbu, hrály kohoutí zápasy, podepisovaly se husím brkem na papírové vajíčko, strefovaly se do vajíčka, hrály čáru, zpívaly jarní písničky, učily se novou koledu...). Na konci stezky hledaly velikonoční poklad. Po skončení jsme se vydali hodovat do místního Řeznictví k panu J. Kuchynkovi a popřáli jsme za naši školu krásné Velikoce na Obecním úřadě v Provodíně. Celý den jsme završili výbornou šunkovou pizzou, kterou nám dovezli přímo do naší školy. Děti si stačily ještě chvilku pohrát v družině a byly moc spokojené. Děkujeme též M. Bratršovskému ze 7. ročníku za velkou pomoc a ochotu při realizaci této zaječí cesty. Tento den byl príma!