Ruský jazyk

16.11.2015 23:01

Ruský jazyk

Po mnoha letech zaznívá v jestřebské škole opět ruský jazyk. Kroužek ruského jazyka začal pracovat na počátku října. Prozatím máme jednu hodinu týdně, ve středu od 14:00 hodin. V úvodních hodinách se věnujeme především poslechovým cvičením a porozumění toho, co slyšíme. Jedná se o jednoduché texty a rozhovory. Posloucháme, jak se liší výslovnost, přízvuk a melodie podobných ruských a českých slov. Poslechová cvičení doprovází obrazový materiál, se kterým také pracujeme. Seznámili jsme se také s prvními ruskými písmeny, slovy, jmény a pozdravy. Nahlédli jsme do mapy Ruska a vyhledali jsme si některá ruská města a jejich názvy jsme zkoumali i v ruštině. Zároveň jsme si porovnali, jak se píší názvy některých českých měst azbukou a pokusili se odhadnout či poznat, o jaká města jde. Říjen jsme zakončili shlédnutím ruské pohádky „Koblížek“/Колобок/, při které jsme zjistili, jak mnoho ruských slov umíme pochopit.                 pm

 www.youtube.com/watch?v=OQOeTHxrvHE