Škola má nový vzdělávací program

20.09.2016 09:14

Po celoroční práci celého učitelského sboru zveřejňujeme nový školní vzdělávací program školy (ŠVP). Všem oborům se věnujeme stejnou měrou, abychom žákům poskytli co možná nejširší rozhled. Anglickému jazyku učíme žáky již od první třídy s časovou dotací 1. třída - 1 hodina, 2. třída - 2 hodiny, 3. třída - 3 hodiny. Na prvním stupni realizujeme výuku plavání, na druhém stupni organizujeme lyžařský výcvik.

Cílem školního vzdělávacího programu je učit žáky jednotlivým oborům ve vzájemných souvislostech a s využitím pro skutečný život. Žáky se snažíme vybavovat kompetencemi nutnými pro uplatnění ve společnosti 21. století.

Součástí výuky jsou aktivity, které vedou žáky k samostatné tvůrčí práci a rozvoji vlastní individuality. Seznamujeme žáky s jejich právy a povinnostmi a snažíme vychovat samostatně myslící osobnosti s vlastním názorem. Žáky i rodiče vedeme k otevřené spolupráci a komunikaci založené na demokratických principech. Během projektových dnů zařazujeme různé formy a metody výuky, aby byla jednotlivá témata nejenom poutavá, ale také zároveň využitelná v praxi.

Pro uplatnění ve společnosti 21. století využíváme při výuce moderní technologie a pracujeme s aktuálními poznatky současného vědění.

Nabízíme širokou škálu zájmových aktivit a snažíme se vybudovat školu, jejíž činnost se promítá do veřejného života v okolních obcích.

Školní vzdělávací program - od 1.9.2016 - ZDE