Školní jarmark - poděkování

09.05.2016 14:28

Děkujeme rodině Bratršovských a Piškulových za pomoc při zajišťování stánků, lavic a organizace jarmarku. Taktéž děkujeme všem ostatním rodičům, kteří pomohli třídám s výrobky. Dále patří poděkování panu Josefu Najmanovi za pomoc s dopravou a panu Miroslavu Váňovi za darování palet na výrobu pódia. V neposlední řadě patří velké poděkování panu Kuchynkovi, který zapůjčil stánky, zajistil občerstvení pro malé i velké a navíc poskytl sponzorský dar ve formě párku v rohlíku pro každého našeho žáka. Všem ostatním, kteří nějakým způsobem přispěli patří taktéž naše díky. Děkujeme za Vaši podporu!