Školní kolo 50. ročníku BiO

28.02.2016 10:49

Školní kolo biologické olympiády proběhlo za účasti čtyř žáků z šestého až sedmého ročníku (kategorie D) a čtyř žáků z osmého až devátého ročníku (kategorie C). Přestože žáci už předem věděli, že všichni postoupí do okresního kola (limit je čtyři zástupci za školu v každé kategorii), zhostili se úkolu na výbornou. A nebyl to úkol vůbec jednoduchý.

Práce měla již tradičně tři části – teoretickou, poznávací a praktickou. Otázky zasahovaly daleko nad rámec učiva ZŠ. Odpovědi byly nejen formou testu a přiřazování, ale i tvořené a hodnotila se též výtvarná zručnost. Poznávačka rostlin, živočichů a hub byla připravena ze skutečných organismů, popř. modelů.

Nejnáročnější byla laboratorní úloha. Mladší žáci dostali za úkol pozorovat, zakreslit a popsat naklíčenou pšenici. Poté zhotovili mikroskopický preparát kořenové špičky. Starší žáci prováděli analogickou práci s oddenkem zázvoru. Tito mikroskopovali tenký, příčný řez buňkami. Obě skupiny se naučily připravit Lugolův roztok, kterým prokázaly přítomnost škrobových zrnek jak v naklíčené pšenici, tak i v oddencích zázvoru. Na závěr zhodnotili význam škrobu v rostlinách.

Žáci devátého ročníku již mají probraný škrob i z chemického hlediska a vědí, že patří mezi „polysacharidy“, tj. složité cukry. Jaroslava zajímalo, jestli důkaz bude fungovat i na „disacharid“ (běžně používaný cukr v kuchyni). Vyzkoušel to tedy prakticky a zjistil, že tomu tak není. Důkazem je totiž modré zbarvení.

Výsledky olympiády (maximální počet bodů byl 95):

Kategorie C:
Jaroslav Pánek 61,5 bodů
Markéta Bratršovská 57 bodů
Veronika Svatušková 48,5 bodů
Jan Petříček 47,5 bodů
Kategorie D:
Milan Bratršovský 57 bodů
Šárka Janoušková 54 bodů
Petr Carda 48 bodů
Jiřina Nováková 25,5 bodů

    Nyní zpracovávají postupující žáci samostatně vstupní úkol  na vybrané téma:

50_BiO_CD_vstupni_ukoly.pdf (464262)

50_BiO_CD_vstupní_úkoly_pokyny_pro_zpracování.pdf (610281).

Bez této práce by nebylo možné reprezentovat školu v okresním kole.

FOTOGALERIE

Mgr. Zuzana Šťastná