Školní září

05.10.2016 20:04

Rozezněl se velký zvon, zručně ovládaný panem školníkem Rudolfem, a nový školní rok byl zde.
Prvňáčky uvítal pan ředitel, zástupci obcí Jestřebí a Provodín, jakož i paní třídní učitelka a paní vychovatelka z družiny. Celkem těch úplně nejmenších nastoupilo patnáct a věříme, že se jim v naší škole bude líbit.
Všichni starší žáci, tím jsou myšleni opravdu všichni od 2. do 9. třídy, se dostavili jako ostřílení školní matadoři. S úsměvem ve tváři a s odhodláním se tentokrát opravdu učit a být skutečně nejlepší. Věřme, že to skutečně všem, nebo alespoň většině, vydrží do 30. června příštího kalendářního roku.
Kromě toho, že jsme se začali učit, věnovali jsme se samozřejmě i mnoha jiným aktivitám. Tak například zrovna prvňáčci. Navštívili pohádkový festival v Jičíně, kde viděli mnoho zajímavého. Třeba cirkus, kolotoče, houpačky a další lákadla …
Deváťáci pro ně, ale i pro děti ze školní družiny, uspořádali drakiádu. Draci sice příliš nelétali, ovšem zato bylo mnoho soutěží, dobrot a ti nejlepší z nejlepších si odnesli kromě diplomů i zajímavé ceny.
Prvňáčci se také vyfotili do novin. To bylo v rámci celostátního fotografování na tablo do MLADÉ FRONTY DNES. Nezapomeňte si ji v pátek 14. října koupit.
Již tradičně nás na začátku školního roku navštívili herci z královéhradeckého Divadélka, aby nám netradiční, humornou a interaktivní formou vštípili do hlav něco málo poznatků o českém divadelnictví. Tentokrát se pořad jmenoval Divadelní čítanka a pojednával o dění na jevišti i mimo ně v průběhu 20. století.. Bylo to hezké a uchvacující, zvláště pak Eržika (hra Balada pro banditu) v podání žákyně Kačky Piškulové a žáci Grundza, Nepivoda, Bahulík podezřelí z krádeže třídní knihy (v ukázce ze hry Vyšetřování ztráty třídní knihy).
Osmákům se letos ve škole náramně líbí. Dokonce tak, že v ní i spí. Ostatně, proč ne. Pod dohledem paní třídní učitelky si opečou dobrou večeři, zahrají si nějakou společenskou hru, podívají se na pěkný film a hurá do postýlek…, tedy na podlahu.
Nezaostává ani družina. Kromě toho, že ve Starých Hradech u Jičína navštívili čaroděje Archibalda I., stali se adoptivními rodiči. Objektem tohoto kroku není samozřejmě dítě, nýbrž obyvatel ZOO v Děčíně. Rys. Díky tomu se děti mohou zapojovat do rozličných a mnohých zoologických aktivit.
Ve sportu se nám rovněž dařilo. Tradiční Běh lipovou alejí nebyl opět snadnou záležitostí. Konkurence profesionálů a poloprofesionálů byla tvrdá a nelítostná. Přesto jsme, díky Kačce Piškulové a Matyáši Dubnovi, získali dvě krásné bronzové medaile. A těch bramborových bylo mnohem více.
Tolik tedy ve stručnosti k událostem na počátku školního roku 2016-2017. Věříme, že bude ještě úspěšnější nežli ten minulý.

PaedDr. Lubomír Kašpar
učitel