Společnost přátel přírody

11.10.2015 16:57

Čmelák - Společnost přátel přírody je největší severočeská ekologická organizace. Už více než 19 let se stará o životní prostředí okolo nás, vysázela přes 500 tisíc sazenic původních druhů dřevin, v pozemkovém spolku pečuje již o 62 hektarů přírodně cenných lokalit a každoročně připravuje environmentální výukové programy pro více než 4500 žáků a studentů. Vytváří tak prostor, kde chceme žít. Snaží se do svých aktivit zapojit co nejširší veřejnost, a to aktivně, například do praktických prací v terénu.

Cíle:

Ochrana přírody

  • získávání vlastních pozemků v rámci pozemkového spolku a snaha přeměnit je na ostrovy plné života v současné zdevastované krajině
  • mapování výskytu ohrožených a vzácných dřevin a sbírání jejich semen
  • vysazování původních druhů dřevin, čímž přispívá k obnově harmonické krajiny a zvyšuje množství míst, kde najdou svůj domov mizející druhy rostlin a živočichů
  • přispívání k obnově přirozených lesů a k záchraně ohrožených druhů původních dřevin


Ekovýchovná a osvětová činnost

  • pořádání odborných exkurzí a akcí pro veřejnost s průvodcem
  • vybudování dvou lesních naučných stezek v Harcově a v Novém pralese
  • ekovýchovné programy pro školy a zajímavé workshopy pro pedagogy
  • workcampy a víkendové akce pro české i zahraniční dobrovolníky