Srdečné poděkování - školní družina

13.10.2015 08:33

Srdečné poděkování patří panu Luďkovi Šťastnému za jeho přátelské uvítání na Šťastném statku a za bezplatnou vyjížďku na koních. S chutí vyprávěl žákům školní družiny o neobvyklém způsobu ze života indiánů. Děti měly možnost podívat se do pravého indiánského týpí a  zaroveň si mohly zastřílet z luku. Návštěva se nám moc líbila. Děkujeme.   

                                                                                                                    Bc. Kuchynková Monika