Tandem - němčina - jazykové animace

22.10.2016 19:16

V rámci akce pořádané Goethe-Institutem pro žáky 2. stupně ZŠ spolu s partnery jazykové kampaně Šprechtíme se konal v Liberci tzv.  Den s němčinou. V rámci této akce se nám naskytla možnost pro naši školu objednat bezplatné jazykové animace zprostředkovávané díky projektu Tandemu Němčina nekouše. Nabídku jsme rádi využili a jazykové animace v němčině jsme rádi pro zpestření výuky našim žákům objednali. Ve všech třídách 2. stupně si tak žáci prověřili své schopnosti v jazyce, zopakovali si některé své dovednosti a přiučili se i něco nového. I pro šestou třídu, která se němčinu ještě neučí, byla připravena "ochutnávka" němčiny, která je příští rok čeká.

Jazyková animace je nekonvenční a zároveň zábavná metoda, jejímž cílem je přiblížení základů cizího jazyka a prohloubení již získaných jazykových znalostí. Pomáhá odbourat bariéry při komunikaci ve skupinách a posiluje schopnost účastníků uvědomovat si nejrůznější způsoby dorozumění. Cílem a smyslem jazykové animace tedy není (primárně) cizí jazyk naučit. Jde o přiblíže​ní jazyka jeho uživateli, odstranění strachu či ostychu z jeho užití, a také o posílení povědomí o vlastním jazyce. Kromě toho umožňuje uvědomit si elementární kulturně-sociální shody a rozdíly mezi uživateli různých jazyků. Jazyková animace funguje jako neustálá interakce a intenzivní dialog. Nejde o jednostranné zprostředkování jazyka ze strany jazykového animátora. Účastnící vyvíjejí vlastní iniciativu, jsou kreativní, uplatňují svoji fantazii.

Děti program bavil, po počáteční nejistotě se aktivně zapojily a svou hodinu animace si náležitě užily. Díky celé akci pořádané Goethe -Institutem jsme získali pro naše žáky bezplatně tento program v celkové hodnotě cca 3000,- Kč.                      pm

Fotogalerie (výběr fotografií z jedn. tříd) ZDE