Únor v základní škole

29.02.2016 22:24

Končí únor, je třeba opět zasednout a sepsat krátké vypravování o událostech v naší škole. Tentokrát opravdu poněkud kratší než obvykle, měli jsme totiž jarní prázdniny. A tak nám jeden týden vypadl.

V naší škole se pořád a stále, jak jsem již vícekrát zdůrazňoval, něco děje. Není tedy divu, že již 2.února reagovala školní družina na blížící se svátek s.Valentýna a uspořádala červený srdíčkový den ve znamení rodiny, lásky a hlavně upřímnosti. Pro rodiče děti vyrobily srdíčkové čelenky a přáníčka, každý mohl někoho potěšit, někomu poděkovat, či jenom vzkázat „mám tě rád“.

Stejného dne si osmáci a deváťáci zajeli do informačního a poradenského střediska Úřadu práce v České Lípě. Cílem této, dnes již letité, spolupráce je pomáhat žákům při výběru správné střední školy nebo odborného učiliště. Vždyť jde o rozhodnutí ne-li na celý život, tak alespoň pro několik dalších let. Pracovnice střediska dětem poskytla konkrétní informace o jednotlivých typech škol a aktuální údaje o situaci na trhu práce. Kdo dosud neměl reálnou představu o budoucím povolání, mohl si vyplnit specifický test se zaměřením na zájmy, záliby i konkrétní školní výsledky. I tato „drobnost“ možná pomůže při rozhodování.

Únor je také měsícem masopustních zábav, legrace a různých převleků. To vše jsme zažili ve čtvrtek 4 .února. Řádně namaskovaní (a mnozí přímo zamaskovaní) jsme si v hodinách českého jazyka vyprávěli o tradičních masopustních zvycích.
V průběhu velké přestávky propukla soutěž o nejlepší masku. Porota složená z učitelů a pana ředitele rozhodně neměla jednoduchý úkol. Všechny masky totiž byly nádherné. K těm nejlepším patřil svatební průvod a také trio báječně odporných zombíků. Avšak nejvíce zazářila elegantní dáma z té nejlepší společnosti – Pepík Nepivoda!

Na konci tohoto předprázdninového týdne jsme ve škole přivítali hasiče a policisty. V rámci projektového dne „Štěstí přeje připraveným“ si s žáky druhého stupně povídali členové Hasičského záchranného sboru z České Lípy. A to nejenom o požárech, ale o všech možných i nemožných (pouze zdánlivě) událostech, které musí hasič dokázat vyřešit a zvládnout. Po jejich odjezdu děti shlédly několik klipů, které osvěžily jejich vědomosti o chování v mimořádných situacích.
Hned poté se na scéně objevili další muži v uniformách i bez nich. Šlo o policisty ze Služby kriminální policie a vyšetřování z České Lípy a jejich kolegy – psovody z Policie České republiky v Liberci.
Pan komisař z SKPV nám velice poutavě a srozumitelně přiblížil nebezpečný drogový svět. A byli-li psovodi, byli samozřejmě i psi. Předvedli nám, co všechno jako spolupracovníci (nebo spíše kamarádi?) orgánů činných v trestním řízení dovedou. První čtyřnožec se ukázal jako specialista na vyhledávání drog, druhý chlupatec byl pro změnu profesionál v oblasti pátrání po nástražných výbušných systémech a zbraních. Oba byli, stejně jako jejich páníčci, bezvadní.

Téhož dne si čtvrťáci a páťáci povídali v knihovně o pověstech z našeho kraje, v loutkovém divadle se poučili o historii vodního hradu a posléze si hrad Lipý prohlédli v reálu. S průvodcem a doslova od sklepení až po cimbuří.
Po návratu do školy si děti ještě zopakovaly zásady správného stolování a chování v kině a v divadle. To vše s praktickou ukázkou, jejíž součástí bylo i vhodné oblečení.

Po prázdninách, a to hned v pondělí, prošli všichni žáci naší školy ekologickým vzdělávacím programem společnosti EKO-KOM Tonda obal na cestách. Nejenže jsme si v rámci poučné a zajímavé interaktivní besedy zopakovali, jak se na naší modré planetě máme správně chovat, ale ještě jsme zdarma získali množství výukových materiálů.

Ve stejný den v družině rejdily masky. Maskovaná show Indiánské dobrodružství s klaunem Ferdou pro přítomné předškoláky i děti z družiny byla jedinečná a neopakovatelná. Stejně tak i výběr masek.

A do třetice. V prostorách Gymnázia v České lípě proběhlo okresní kolo Olympiády z českého jazyka. Naši školu reprezentovali vítězové kola školního, shodou okolností oba z „devítky“, Valerie Komárková a Jaroslav Pánek. Trému i velmi náročné, ba téměř záludné, otázky z gramatiky i slohové úkol zvládli oba dobře. V celkovém pořadí se Jarda umístil na krásném 5. místě a Valerie skončila jako 18. Myslím, že takové umístění v rámci okresu je velmi pěkné a je pro naši školu i určitou pobídkou do dalších roků.

O pár dnů později se v DDM Libertin v České Lípě konalo pro změnu okresní kolo Olympiády z jazyka anglického. Opět jsme bodovali, Valérie Komárková obsadila báječné sedmé místo a Milan Bratršovský ze sedmé třídy získal místo 16..
A ještě o něco později se zájemci zúčastnili školního kola biologické olympiády. Rozhodně nebylo z nejlehčích a účastníci, čtyři žáci v kategorii D (6. a 7. třída) a čtyři v kategorii C (8. a 9.třída), se svých úkolů zhostili na výbornou. Všichni postupují do okresního kola a palce jim budeme držet také všichni.

Další pondělí, to bylo 22.února, vyrazili účastníci lyžařského kurzu na hory. Na místě byli již o deváté hodině ranní, seznámili se s dětmi ze Základní školy Kaplického v Liberci a hned po obědě začal výcvik. V okolí chaty mnoho sněhu nebylo, ale cvičná louka pro účely prvního dne stačila.Nálada byla dobrá, všichni byli spokojeni a těšili se na velkou sjezdovku.
A jak to všechno na horách dopadlo, to se dozvíme příští měsíc.

Ve stejném týdnu se prvňáčci oddávali pohádkám.Celých pět dnů poslouchali ty nejkrásnější pohádky, každý den přicházeli do školy v převleku za některou z pohádkových bytostí, o přestávkách ve třídách vesele rejdili, hráli nejrůznější hry a tančili.
Všechny, nebo alespoň určitě většinu, pohádkových bytostí si také namalovali a tak vznikla pestrá plejáda obrů, princezen, draků a vodníků.

PaedDr. Lubomír Kašpar, učitel