Výprava s přírodovědným kroužkem

17.11.2015 18:14

Výprava Staré Splavy

25. 10. 2015 jsme se sešli s přírodovědným kroužkem, paní učitelkou Brožovou a paní zástupkyní Šťastnou na naší 1. přírodovědné výpravě. A kam jsme šli? To byl jeden z úkolů, který si děti musely vyluštit. Dozvěděly se, že dnes vyrazíme do Starých Splavů. Abychom se neztratili, museli jsme si cestu hlídat - byla vytyčená pomocí oranžových fáborek. Cestou jsme plnili nejrůznější úkoly : např. poznávání zvěře podle obrázků, poznávání přírodnin pomocí hmatu, určování stromů a listů, poznávání zvířat podle zvuku….Ze Starých Splavů jsme se dopravili domů vláčkem. Všem se naše 1. výprava moc líbila a už se těšíme na tu další.   picasaweb.google.com/110926537234427745709/20Listopadu2015

                                      Jana Brožová