Výroba duhy

19.10.2016 20:52

Žáci připravili na laboratorní práci z chemie barevné roztoky o rozdílných hustotách a opatrně je ve zkumavkách vrstvili na sebe.