Výuka chemie metodou BOV

09.10.2015 20:59

Žáci 9. třídy si vyzkoušeli výuku metodou BOV (z projektu Tech - up LK), což je jedna z nejmodernějších výukových metod, kde po zadání problémové otázky hledají sami cestu k řešení. Úkol zněl: "Připravte duhu". Škoda, že nás tlačil čas, 45 min bylo na zkoumání málo.

Mgr. Zuzana Šťastná