Začátek školního roku 2015/2016

16.09.2015 21:42

    Letní prázdniny byly nádherně slunečné, dlouhé, ovšem všechno jednou končí. Každý po svém jsme nabírali nové síly, ale v naší mateřské škole se pilně pracovalo po celou dobu. Přes prázdniny byly naplánovány malé i větší úpravy a opravy, ovšem ta velká nenadálá oprava nadělala jistě spoustu starostí mnoha lidem v naší obci. Celková výměna stropu + střechy v herně dětí byla náročná i finančně nákladná. Pro bezpečnost všech v celé budově se pracovalo opravdu rychle a tak za necelý měsíc práce bylo vše hotovo a nový školní rok mohly děti již začít v úplně nové herně = strop, nové osvětlení, vymalování i nový koberec. Během letních prázdnin byla také položena dlažba na schody a část chodby + nově vymalováno, odstraněno umakartové obložení v lehárně dětí + drobné opravy, větší rekonstrukce školní kuchyně + nové regály na nádobí a mnoho ještě drobných oprav a úprav. Tímto chceme vyjádřit velké poděkování zřizovateli – OÚ Jestřebí i vedení školy, kteří se s tímto jistě nelehkým úkolem vzorně vypořádali.
    

    Začal ovšem další školní rok  a práce s dětmi je nyní na prvním místě. Došlo také k několika menším změnám, např.  provozní doba MŠ byla prodloužena a je  v rozmezí: 6.15 – 16.30 hod. , úsek stravování vede sl. Iva Fuxová, aj.
    Tradiční „předávání školáčků“ paní učitelce do 1.třídy ZŠ bylo 1. září a všichni bez ostychu za doprovodu rodičů a pana školníka zasedli do školních lavic.

    Zahájení školního roku v mateřské škole bylo také tradiční – přivítání nových dětí, vzájemné seznamování s dětmi, pracovnicemi i prostory v budově, které budou děti po celý rok používat. Zároveň byly všechny děti seznámeny s bezpečností ve školce i na společných vycházkách. Provoz byl zahájen s 23 zapsanými dětmi (15 chlapců a 8 dívek), z toho jsou letos pouze 4 předškoláci. Ti budou opět po celý školní rok pracovat ve svých pracovních sešitech (Matematika, Písanka a Svět předškoláka). Nejen s těmito sešity si děti každý den  budou zdokonalovat své vědomosti a znalosti a tím se připravovat na úspěšný  vstup do základní školy.

    Opět bude probíhat náprava řeči u dětí – p.uč. Říhová,  kroužek anglického jazyka – ředitel školy a nově kroužek výuky hry na flétnu – p. Kuchynková ( družina Provodín ). Další naše aktivity,  zájmové činnosti  a vzdělávací programy naleznete na nových webových stránkách školy.
   
     V pondělí 14. září odpoledne proběhla v MŠ schůzka s rodiči dětí, které navštěvují naše předškolní zařízení. Krátké sdělení přednesl starosta naší obce – p. Ing. Schreiner a ředitel školy – Mgr. Zicháček ( opravy budovy, plánovaný rozvoj školky, atd. ). Rodiče byly též seznámeni s interními záležitostmi MŠ ( provoz MŠ, práce dětí, oblékání, hračky, problematika po zdravotní i hygienické stránce,  pracovní i zájmové aktivity MŠ, úsek stravování, atd. ).
 

Každým dnem ve školce proběhne něco nového, zajímavého a příště se i tyto zážitky zase s Vámi podělíme.

Pitelková Vlasta