Žákovský parlament - 1

12.10.2015 12:26

Ž Á K O V S K Ý  P A R L A M E N T

setkání číslo:  1

datum: 8. 10. 2015

počet členů: 11

nepřítomen (třída): Svatušková (8)

pedagogové: Dombrovská

                        Zicháček

                        Šťastná

 

Jednání:

1. Mikulášská nadílka: organizují žáci 9. třídy

2. Vánoční akademie pro rodiče a hosty: vystoupení žáků,

3. Diskuse: topení.