Záložky od slovenských kamarádů

07.11.2015 21:32

Cílem projektu je navázat kontakty mezi českými a slovenskými základními a středními školami a podpořit čtení prostřednictvím výměny záložek do knih, které žáci mohou vyrobit libovolnou technikou.

Kromě samotných záložek posílají žáci často svým kamarádům z partnerské školy propagační materiály o své škole, městě, vesnici, dále školní časopisy, fotografie žáků, kteří se na tvorbě záložek podílejí, průvodní dopisy, v nichž se představí a popíší aktivity ve škole, případně přiloží různé ruční práce. Dokonce v některých školách učitelé geografie během vyučování přiblíží žákům příslušnou oblast Čech a Moravy. Mohou udělat nástěnky o spolupráci a tímto způsobem představit ostatním členům školní komunity jejich partnerskou školu ve Slovenské republice.

picasaweb.google.com/110926537234427745709/JupiDorazilaPostaOdSlovenskychKamaradu