BESIP

Ke zvyšování bezpečnosti dětí na komunikacích slouží dopravní výchova. Ta se od roku 2013 ještě více začlenila do školních vzdělávacích programů a školy tak mají povinnost děti učit, jak se bezpečně pohybovat v provozu. Nejvhodnějším místem, kde je možné praktikovat dopravní výchovu, jsou bezpochyby dopravní hřiště. Na našem území se jich v současné době nachází více než 160. Máme tak jednu z nejrozvinutějších sítí dopravních hřišť v Evropě. I podle slov samotných rodičů dětí, jsou dopravní hřiště úžasná věc. Děti se zde formou zábavy učí, jak se správně pohybovat v běžném provozu, testují zde své znalosti a nakonec zde mohou získat třeba i průkaz pro malé cyklisty. Naše škola pravidelně navštěvuje dopravní hřiště v České Lípě.