Největší veletrh vzdělávání

Žáci 8. a 9. tříd navštěvují pravidelně veletrh vzdělávání v Liberci zcela zdarma. Cílem je nabídnout všem věkovým skupinám konkrétní studijní a pracovní možnosti v Libereckém kraji, Euroregionu Nisa, České republice i v zahraničí. Prostřednictvím seminářů a přednášek návštěvníkům ukázat, jak uspět při příjímacích řízeních a úspěšně se uplatnit na současném trhu práce.