Projekt Evropa

Celoškolní projekt Evropa vychází z vědomí kontinuity národní, evropské a světové kultury. Je výrazem snahy o vytvoření integrity "starého" kontinentu a prostředkem k rozvoji mezinárodní spolupráce a porozumění.