CENY STRAVNÉHO 

              Stravné na měsíc ....... 2019  

MĚSÍC  prosinec        
MŠ I. MŠ II. ZŠ I ZŠ II ZŠ III CIZÍ
15x34  510,-Kč 15x24 15x26 15x27 15x54
15x32 480,-Kč        
     480,-Kč 360,-Kč 390,-Kč 405,-Kč 810,-Kč
* Vaříme do pátku 20prosince.2019. Výnoční prázdniny a dovolená.
                                          Začínáme vařit pro MŠ a cizí  2.ledna 2020.
                                          ZŠ nastupuje 6.ledna 2020.

 

číslo účtu     94 - 4661870247/0100

Rozdělení finanční normy na nákup potravin podle věkových kategorií, dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování a doplňující vyhlášky 463/2011 Sb. S účinností dnem 1. 3. 2013.

 

 

Kategorie – děti mateřské školy:

Věk   Přesnídávka Oběd Svačina Celkem
3-6 let  celodenní stravování 7,- Kč 18,- Kč 7,- Kč 32,- Kč
6-7 let celodenní stravování 8,- Kč 19,- Kč 7,- Kč 34,- Kč
*platí od 3.9.2018

 

Kategorie – děti základní školy:

Věk   Poznámka Cena celkem
7-10 let 1x oběd   24,- Kč
11-14 let 1x oběd ve šk. roce dosáhnou 11 let* 26,- Kč
15 a více 1x oběd ve šk. roce dosáhnou 15 let* 27,- Kč
* Školní rok je od 1.9. do 31.8. 

*platí od 3.9.2018

Kategorie – zaměstnanci ZŠ a MŠ Jestřebí:

  Poznámka Celková cena
1x oběd 30 – 8 Kč (FKSP) 22,- Kč

*platí od1.4.2019

Kategorie – cizí strávníci:

  Cenová položka Celková cena
Potraviny 30,- Kč 54,- Kč
Osobní náklady 9,- Kč
Režijní náklady 12,- Kč
Zisková přirážka 3,- Kč

*platíod 3.9.2018

ceny stravné v pdf :Ceny stravn.2018.pdf (137,1 kB)

PLATBA STRAVNÉHO

1. Platba stravného hotově:

Stravné se vybírá vždy od prvního týdne daného měsíce a zároveň se odečítají odhlášené obědy z minulého měsíce. 

 Datum vybírání stravného je vyvěšen na nástěnce ŠJ. Stravné se platí u vedoucí školní jídelny vždy v uvedeném termínu. 

 Termíny je nutno dodržovat!!! 

 Info ohledně částky si můžete napsat na jidelna @zsjestrebi.cz

2. Bezhotovostní platba:  pouze pro ŠKOLNÍ JÍDELNU  

ZŠ Jestřebí  /1-3 TŘÍDA/  platí v MŠ Provodíně  ve školní jídelně !

     Obědy je možné platit přes účet, trvalým / nebo jednorázovým/  příkazem.  

     Datum placení: prvních 14 dní v aktuálním měsíci.
     Cena: Počet dnů v měsíci x cena oběda (průměrně za celý rok je 22 dní v měsíci). 
     Úhradu stravného lze provádět na bankovní účet školní jídelny číslo   94 - 4661870247/0100
     Bezhotovostní platbu za stravu je nutné provést vždy na počátku měsíce v daném měsíci.

Další informace:

    Vyúčtování přeplatků stravného se provádí při ukončení stravování nebo na požádání

    a na konci školní roku .

    Úplata za školní stravování vyplývá ze zákona č.561/2004Sb.,školní zákon.