PROVOZ JÍDELNY

 
 
 

 

 

 

 

 Pracovní doba:  po-pá                       6:00 – 14:30 hod.

Výdej:

pro děti a vlastní zaměstnance            11:00 – 13:30 hod.    

pro cizí strávníky(do jídlonosičů)         11:00 – 11:20 hod.

 

INFORMACE O ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ

1) Školní jídelna se nachází v budově Mateřské školy.
2) Každý nový přihlášený strávník musí vyplnit přihlášku ke stravování.
3) Strávníci se řadí do věkových kategorií podle §119 školského Zákona č.561/2004 Sb. Stravování se řídí výživovými normami.
4) Obědy se přihlašují a odhlašují ústně nebo telefonicky na tel.: 484 846 607 ,737292124   /kuchyň/

 a to den předem nebo nejpozději do 8 hod.

 5) V době nemoci dítěte, kdy 1. den nelze již odhlásit, má strávník právo si oběd vyzvednout do vlastní nádoby. 

    Další obědy po dobu nemoci je strávník nebo jeho zákonný zástupce povinnen odhlásit!

NÁŠ TÝM

     
Vedoucí školní jídelny Loudátová Jana jidelna@zsjestrebi.cz
Kuchařka Fuxová Irena  
Kuchařka Myslivečková Alena  

Telefonní kontakt: 484 846 607 ,737 292 124 /kuchyň * školní jídelna /