PROVOZ JÍDELNY

                   Pracovní doba:  po-pá                       6:00 – 14:30 hod.

Výdej:

pro děti a vlastní zaměstnance            11:00 – 13:30 hod.    

pro cizí strávníky(do jídlonosičů)         11:00 – 11:20 hod.

 

 

INFORMACE O ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ

1) Školní jídelna se nachází v budově Mateřské školy.
2) Každý nový přihlášený strávník musí vyplnit přihlášku ke stravování.
3) Strávníci se řadí do věkových kategorií podle §119 školského Zákona č.561/2004 Sb. Stravování se řídí výživovými normami.
4) Obědy se přihlašují a odhlašují ústně nebo telefonicky na tel.: 487 877 556 ,608 865 193 a to den předem nebo nejpozději do 7:30 hod.
 5) V době nemoci dítěte, kdy 1. den nelze již odhlásit, má strávník právo si oběd vyzvednout do vlastní nádoby. Další obědy po dobu nemoci je strávník nebo jeho zákonný zástupce povinnen odhlásit!

 

NÁŠ TÝM

Vedoucí školní jídelny Fuxová Iva jidelna@zsjestrebi.cz
Zástupce vedoucí Loudátová Jana jidelna@zsjestrebi.cz
Vedoucí kuchařka Fuxová Irena  
Kuchařka Myslivečková Alena  

Telefonní kontakt: 487 877 556  , 608 865 193 /kuchyň * školní jídelna /