Anglický jazyk 7. - 9. ročník

Halloween

V pondělí 31.října jsme si připomněli svátek AJ mluvících zemí - Halloween. Tomuto tématu jsme se věnovali i v předchozích hodinách, kdy jsme vymýšleli halloweenský příběh se zadanou slovní zásobou. Také jsme pracovali s texty s halloweenskou tematikou, hráli jsme hry a aktivity zaměřené na Halloween. V pondělí jsme se také vyfotografovali a naše členy si můžete prohlédnout ve fotogalerii ZDE.

Zaměření kroužku

Kroužek se zaměřuje na upevňování a rozvoj dovedností žáků uvedených ročníků. Pracujeme hravou formou tak, abychom se pobavili a něco se naučili. V letošním školním roce se zaměříme také na práci s anglickým časopisem "Crown" z edice Mary Glasgow Magazines a budeme se věnovat i čtení a porozumění textu a další práci s anglickými texty. Tímto způsobem si budeme zárověň upevňovat a rozšiřovat slovní zásobu a svou jistotu při práci s cizím jazykem. Kroužek se koná každé pondělí v době od 15:20 do 16:05 hodin.     Mgr. Pavla Mičíková

Začínáme ...

Kroužek Aj začíná toto pondělí 3.10.2016 v 15:20 hodin. S sebou: zápisní lístek(pokud žák/-yně ještě neodevzdal/-a), psací potřeby, blok nebo sešit, peníze na kurzovné 250,- Kč + na časopis AJ 174,-Kč. Konec výuky v 16:05-16:15 hodin.                                                                                          Pavla Mičíková