2018-2019 nabídka NJ kroužků, doučování, klubů - Mgr. Pavla Mičíková

NJ 6, 7 ročník - pátek 14:00 - 15:00

NJ 8, 9 ročník - pondělí 15:15 - 16:15

Kroužky mají již ve škole stálé místo, v loňském roce pracovaly oba tyto kroužky velmi úspěšně. Dokonce ze sedmé třídy chodili všichni žáci, čímž si vlastně navýšili týdenní dotaci výuky druhého cizího jazyka. Rovněž kroužek pro starší žáky byl naplněn a pracovalo v něm cca 15 žáků. V každém školním roce v minulých třech letech jsme uskutečnili rovněž 2- 3 zájezdy do Německa, aby žáci měli i praktickou zkušenost. S podobným programem počítáme i letos. Je velmi potěšující zájem našich žáků o výuku jazyků i ve volném čase.
 

Německý jazyk 7. - 9. ročník

Zaměření kroužku

Kroužek letos otevřeme první rok. Budeme pracovat na rozvoji svých znalostí a dovedností získaných v době výuky. Pomocí hravých aktivit si připomeneme to, co jsme se učili a zároveň se budeme učit nové - slovní zásobu, procvičovat konverzaci, porozumění, poslech .... K dispozici máme rovněž německé časopisy, určené jak pro žáky, tak pro dospělou populaci. I s nimi budeme pracovat, abychom se setkávali s praktickou němčinou. V průběhu školního roku se pokusíme zajet za hranice do Německa a zde si také poslechnout živý německý jazyk. Kroužek bude každý pátek od 13:15 do 14:00 hodin.                                         Mgr. Pavla Mičíková

Začínáme ...

Kroužek Nj začíná v pátek 7.10.2016 v 13:15 hodin. S sebou: zápisní lístek(pokud žák/-yně ještě neodevzdal/-a), psací potřeby, blok nebo sešit, peníze na kurzovné 250,- Kč. Konec výuky ve 14:00 hodin.                                                                                                                                Pavla Mičíková