Německý jazyk 7. - 9. ročník

Zaměření kroužku

Kroužek letos otevřeme první rok. Budeme pracovat na rozvoji svých znalostí a dovedností získaných v době výuky. Pomocí hravých aktivit si připomeneme to, co jsme se učili a zároveň se budeme učit nové - slovní zásobu, procvičovat konverzaci, porozumění, poslech .... K dispozici máme rovněž německé časopisy, určené jak pro žáky, tak pro dospělou populaci. I s nimi budeme pracovat, abychom se setkávali s praktickou němčinou. V průběhu školního roku se pokusíme zajet za hranice do Německa a zde si také poslechnout živý německý jazyk. Kroužek bude každý pátek od 13:15 do 14:00 hodin.                                         Mgr. Pavla Mičíková

Začínáme ...

Kroužek Nj začíná v pátek 7.10.2016 v 13:15 hodin. S sebou: zápisní lístek(pokud žák/-yně ještě neodevzdal/-a), psací potřeby, blok nebo sešit, peníze na kurzovné 250,- Kč. Konec výuky ve 14:00 hodin.                                                                                                                                Pavla Mičíková