Ruský jazyk 6. - 9. ročník

Zaměření kroužku

Kroužek je určen pro všechny vytrvalce, kteří v loňském roce zvládli azbuku. Vzhledem k malému počtu hodin, které jsme měli, bych všem těmto žákům chtěla blahopřát ke zvládnutí azbuky - čtené i psané. Letos budeme v našem úsilí pokračovat, přidáme více čtení, rozšíříme svou slovní zásobu a témata, o kterých budeme mluvit. Pracujeme různými metodami práce, abychom vše zvládali co nejlépe a pokud možno zábavně. Kroužek bude každou středu od 13:40 do 14:25 hodin.  Mgr. Pavla Mičíková

Začínáme ...

Kroužek Rj začíná tuto středu 5.10.2016 ve 13:40 hodin. S sebou: zápisní lístek(pokud žák/-yně ještě neodevzdal/-a), psací potřeby, blok nebo sešit, peníze na kurzovné 250,- Kč. Konec výuky ve 14:25 hodin.                                                                                                                      Pavla Mičíková