O školním parlamentu

V parlamentu naší školy pracují zástupci žáků 4.-9. třídy, což je z organizačních důvodů, neboť menší děti jsou v budově v Provodíně a bylo by organizačně obtížné se scházet společně. Z každé třídy jsou do školního parlamentu nominováni dva zástupci, které zvolila třídní samospráva. Celkem tedy pracuje v žákovském parlamentu 12 žáků pod vedením školního metodika prevence. V současné době nicméně zvažujeme možnost a způsob zapojení i mladších žáků, nebo vytvoření jejich samostatného oddělení školního parlamentu. Scházíme se průběžně jednou měsíčně, případně častěji v případě potřeby.

Školní parlament je prostor pro zapojení žáků do života školy. Podporuje jednak zodpovědnost žáků za vlastní vzdělávání, jednak umožňuje podíl na chodu školy. Zástupci Školního parlamentu se pravidelně setkávají na pracovních schůzkách, na nichž přednášejí návrhy a připomínky svých spolužáků ke vzdělávacímu procesu, školnímu prostředí, vzájemnému soužití.

Školní parlament předkládá podněty, otázky a návrhy vedení školy i učitelům. Snaží se vzájemně najít optimální řešení. Školní parlament je prostředkem pro přenos informací mezi všemi třídami, napomáhá spolupráci mezi jednotlivými ročníky. Snaží se o naplňování cílů školy v oblasti osobnostní a sociální výchovy, výchovy demokratického občana.

ŠKOLNÍ PARLAMENT 2016/2017

Školní parlament 2017_2018

17.06.2018 21:38
Vážení přátelé, školní parlament pracoval a pracuje po celý školní rok, jen nemáme kapacity pro publikování naší činnosti. Věříme však, že je důležitější práce samotná, a proto se jí věnujeme. Pokud by někoho činnost zajímala podrobně, můžete se obrátit na členy školního parlamentu nebo pedagoga...

ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT - setkání č.3

21.10.2016 16:19
Ž Á K O V S K Ý  P A R L A M E N T setkání číslo:  3 datum: 20.10.2016 počet členů: 12 nepřítomen (třída): Petříček 9.tř. (zastupuje Bratršovská) pedagogové: Pavla...

ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT - setkání č.2

07.10.2016 16:17
Ž Á K O V S K Ý  P A R L A M E N T setkání číslo:  2 datum: 6.10.2016 počet členů: 10 nepřítomen (třída): Bendová 5.tř. Heinz 5.tř. pedagogové: Pavla...

ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT - setkání č.1

16.09.2016 11:31
Ž Á K O V S K Ý  P A R L A M E N T setkání číslo:  1 datum: 15.09.2016 počet členů: 12 nepřítomen (třída): 0 pedagogové: Pavla...

ŠKOLNÍ PARLAMENT 2015/2016

Žákovský parlament - 2

08.12.2015 10:09
Ž Á K O V S K Ý  P A R L A M E N T setkání číslo:  2 datum: 8. 12. 2015 počet členů: 12 nepřítomen (třída): ---- pedagogové:...

Žákovský parlament - 1

12.10.2015 12:26
Ž Á K O V S K Ý  P A R L A M E N T setkání číslo:  1 datum: 8. 10. 2015 počet členů: 11 nepřítomen (třída): Svatušková (8) pedagogové:...

ŠKOLNÍ ROK 2015 / 2016

10.10.2015 07:14
ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT VE ŠKOLNÍM ROCE 2015 /2016   Předseda Jaroslav Pánek Zapisovatel Valerie Komárková   ROČNÍK JMÉNO ŽÁKA   4.   David Heinz Veronika...