3. TŘÍDA 18/19

Výsledky sběru kaštanů

12.11.2018 11:36
V naší 3. třídě se na 1. místě umístil Petr. K, na 2. místě Lukáš R., na 3. místě Michala P. a na 4. místě Honza Š. Gratulujeme, zvířátka vaši snahu v zimě ocení :o)

Zvířátkový den

07.11.2018 18:55
Začátkem nového měsíce jsme vyslyšeli dlouhodobé přání většiny a vyhlásili jsme zvířátkový den. V angličtině bereme už několik lekcí komunikační fráze, otázky a názvy zvířat. Nyní nastal tedy ten pravý čas. Každý představil své donesené zvíře anglicky, trochu ho anglicky popsal a zodpověděl na...

Halloweenké učení

26.10.2018 13:31
Halloween jsme slavili jak jinak, než výukovou. V češtině jsme pracovali s Halloweenskými texty, v matematice jsme počítali se strašidly a v tělocviku jsme neměli opičí, ale Halloweenskou dráhu... Celým dnem nás také provázela a pomáhala nám studentka z vysoké školy, která u nás čerpá náměty...

Projektový den - OSOBNOSTI posledních 100 let ČR

25.10.2018 18:08
Společný projektový den mezi všemi třídami jsme začali ve své vlastní, kde jsme prezentovali své vzory, idoly a osobnosti, které každého z nás zaujaly. Každý pojal výzvu po svém. Někdo se do osobnosti vžil, jiný vytvořil plakát jako prezentaci, další sepsal své poznámky, nebo přinesl navíc...

100 let ČSR v českolipském muzeu

17.10.2018 17:17
Týden před projektovým dnem, jsme se vydali na ujasnění všech zatím získaných informaci do českolipského Vlastivědného muzea, kde probíhá exkurze s průvodcem, který poutavě vypráví o sto letech existence naší republiky. T. G. Masaryka už dobře známe dlouho. Zaujala nás nově 2. světová válka, ukázka...

Divadelní podzim a Etiketa pro děti

16.10.2018 17:57
V úterý 16. 10. jsme byli pozvání na dětské představení v rámci zahájení Českolipského divadelního podzimu. Představení o dobru a zlu, kde pravda a láska zvítězila nad hloupostí se nám moc líbilo. Po návratu do školy jsme se rozdělili mezi třídami do skupin a věnovali se zábavné formě výuky -...

Pravidelné parlamenty a třídnické hodiny

08.10.2018 17:11
V září jsme se sešli v jiném složení kolektivu. Tři spolužáci se odstěhovali, dva noví spolužáci přibyli... Od začátku září pokračujeme v pravidelných třídnických hodinách ke stmelení kolektivu, kde hrajeme speciální hry na sebepoznání a sebedisciplínu. Také navštěvujeme celoškolní parlamenty...

Prvouka - naše bydliště

28.09.2018 17:25
V září si hodně povídáme o sobě, rodinách, našich domovech a bydlištích. Zahráli jsme se na cestovní kancelář a každý mohl představit místo svého bydliště jak nejlépe dovedl, aby tam nalákal co nejvíc cestovatelů, svých spolužáků. Zatoužili jsme navštívit rybníky v Holanech, roubenky ve Žďáru,...

Vystoupení pro babičky a dědečky

22.09.2018 16:42
V pátek 21. září byla naše třída pozvána potěšit babičky a dědečky v Jestřebí, kde spolu s prvňáčky odpřednášela krátké pásmo veselých básniček a písniček.  FOTOGALERIE     

Spaní ve škole

15.09.2018 13:19
Druhý víkend v září jsme se rozhodli věnovat adaptačnímu pobytu, letos ve škole. Máme nové spolužáky a tak jsme rádi, že se opravdu sešla celá naše třída. Po vydatné večeři, na které jsme se shodli úplně všichni, nechali jsme si dovézt šunkovou pizzu, jsme hráli seznamovací hry. Hodně jsme se...
1 | 2 >>