6. TŘÍDA 18/19

 
Třídní učitelka Mgr. Johana Římánková
Asistentka pedagoga: Gabriela Klivická
Kontakt: rimankova@zsjestrebi.cz
Konzultace: dle domluvy


Více zde: https://www.zsjestrebi.cz/zakladni-skola/tridy-2018-2019/a3-trida-18-19/
Třídní učitelka Mgr. Johana Římánková
Asistentka pedagoga: Gabriela Klivická
Kontakt: rimankova@zsjestrebi.cz
Konzultace: dle domluvy


Více zde: https://www.zsjestrebi.cz/zakladni-skola/tridy-2018-2019/a3-trida-18-19/
Třídní učitelka Mgr. Johana Římánková
Asistentka pedagoga: Gabriela Klivická
Kontakt: rimankova@zsjestrebi.cz
Konzultace: dle domluvy


Více zde: https://www.zsjestrebi.cz/zakladni-skola/tridy-2018-2019/a3-trida-18-19/

třídní učitelka: Mgr. Pavla Mičíková

kontakt: micikova@zsjestrebi.cz

konzultace v odpoledních hodinách po předchozí domluvě (bakalář, telefon)

6. TŘÍDA 18/19

Taková je šestá třída

17.09.2018 20:30
V šesté třídě je 8 dívek a 13 chlapců, celkem 21 žáků. Žáci jsou ve třídě prospěchově různí. Aktuálně jsou nově na druhém stupni ZŠ, tudíž je pro ně nová organizace výuky a střídání učitelů, a tím pádem i odlišné požadavky a nároky jednotlivých učitelů. V budově v Jestřebí jsou žáci již třetí...

První školní den

05.09.2018 20:42
V prvním školním dnu se šesťáci stali žáky druhého stupně. V šesté třídě se sešlo 21 žáků, z toho osm dívek. Šest žáků je ve třídě nových a to nás potěšilo. S přechodem na druhý stupeň se podstatně změní školní práce žáků, neboť již nebudou mít na většinu předmětů třídní učitelku, ale budou mít...