Informace pro rodiče

Třídní schůzka - informativní

Vážení rodiče,

třídní schůzka se koná ve středu 18. listopadu 2015 od 16:00 v Jestřebí. Upozorňuji Vás, že na schůzce budu pouze do 17:00 hodin. Pokud se nemůžete dostavit a máte zájem o konkrétní individuální informace ohledně Vašeho dítěte, pak mě můžete kontaktovat mailem nebo sms a najdeme a domluvíme společně náhradní termín našeho setkání.                                                                                                                                      Pavla Mičíková

 

Planetárium Praha         https://www.planetarium.cz/

V pondělí 26.10.2015 pojedou žáci 2.stupně ZŠ do Planetária v Praze na vzdělávací program „Vesmír blízký i vzdálený“. Cena vstupenky je 60,-Kč (zaplatí žáci třídnímu učiteli do pátku 23.10.), cena za dopravu autobusem 200,- Kč na žáka bude uhrazena z fondu SRPŠ. Pořad je součástí výuky na ZŠ. Odjezd od budovy ZŠ v Jestřebí v 7:30, sraz v 7:20. Návrat okolo 14 hodiny. S sebou: batoh – pití, svačinu, malé kapesné.                                                              Mgr. Pavla Mičíková

 

Třídní schůzka

Vážení rodiče, první třídní schůzka se koná v úterý dne 22.září 2015 v 16:00 hodin. Rodiče žáků sedmé třídy se shromáždí v učebně českého jazyka v prvním patře vlevo od schodiště.

                                                                              Těšíme se na setkání s Vámi.  Mgr. Pavla Mičíková 

Zástupce rodičů v SRPŠ

Vážení rodiče, pokud máte zájem podílet se na práci v SRPŠ, kontaktujte mě, prosím, prostřednictvím mé e-mailové adresy nebo telefonního čísla, které jsou uvedeny v žákovské knížce Vašeho Syna/ Vaší dcery. Děkuji.                                                                                                                           Pavla Mičíková

Sběr druhotných surovin

Upozorňuji na zahájení sběru druhotných surovin v naší škole. Sbírat budeme starý svázaný papír, použité baterie, víčka od plastových lahví a stará či nefunkční elektrozařízení. První tři jmenované suroviny mohou již žáci nosit do školy, informace ke sběru elektrozařízení Vám ještě sdělíme podrobněji. Finanční prostředky získané sběrem druhotných surovin budou následně použity na pokrytí některých akcí či pomůcek pro žáky, o čemž budete následně informováni. Ráda bych Vás požádala o spolupráci s dětmi a školou v této oblasti. Pomoci můžete svému dítěti buď se samotným sběrem nebo vytvořením podmínek pro něj či event. dovozem sběru do školy.   Za Vaši případnou spolupráci a ochotu děkuji. Pomůžete svému dítěti a jeho škole.                            Pavla Mičíková

Exkurze - krajina v okolí Jedlové - pátek 18.září 2015

V pátek jedeme vlakem na exkurzi do krásné krajiny v okolí Jedlové hory v Lužických horách. Naším cílem je rozhledna na Jedlové hoře a hrad Tolštejn. Sejdeme se mezi 7:45 - 7:50 hodin na nádraží v Jestřebí a pojedeme vlakem v 8:06 hodin. Předpokládaný návrat na nádraží v Jestřebí je v 13:47 hodin ( event. v 15:47). S sebou si děti vezmou pohodlné oblečení a obuv, pláštěnku nebo deštník, dvě svačiny a pití nebo peníze na občerstvení, průkazku pojištěnce zdravotní pojišťovny a průkazku na slevu jízdného. (Žáci ze Srní mohou nastoupit a vystoupit v Srní, pokud budou mít písemné prohlášení rodičů). Děti si s sebou nebudou brát zbytečné cennosti, a pokud si je vezmou, samy si za ně zodpovídají (týká se i financí a dokladů). Vzhledem k tomu, že se jedná o školní akci, žáci se chovají v souladu s pravidly školního řádu a bezpečnosti chování. Věřím, že se výlet bude dětem líbit a přispěje k posílení dobré atmosféry a vztahů ve třídě.                                                                             Pavla Mičíková

https://www.luzicke-hory.cz/mista/index.php?pg=zmjedhc