Informace pro žáky

Planetárium Praha    https://www.planetarium.cz/

V pondělí 26.10.2015 pojedou žáci 2.stupně ZŠ do Planetária v Praze na vzdělávací program „Vesmír blízký i vzdálený“. Cena vstupenky je 60,-Kč (zaplatí žáci třídnímu učiteli do pátku 23.10.), cena za dopravu autobusem 200,- Kč na žáka bude uhrazena z fondu SRPŠ. Pořad je součástí výuky na ZŠ. Odjezd od budovy ZŠ v Jestřebí v 7:30, sraz v 7:20. Návrat okolo 14 hodiny. S sebou: batoh – pití, svačinu, malé kapesné.        Pavla Mičíková

Sběr druhotných surovin

Upozorňuji na zahájení sběru druhotných surovin v naší škole. Sbírat budeme starý svázaný papír, použité baterie, víčka od plastových lahví a stará či nefunkční elektrozařízení. První tři jmenované suroviny můžete již nosit každý den do školy, prozatím budeme ukládat v naší třídě v zadní části. Informace ke sběru elektrozařízení Vám ještě sdělíme podrobněji. Odevzdané množství vždy oznamte třídní učitelce. Finanční prostředky získané sběrem druhotných surovin budou následně použity na pokrytí některých akcí či pomůcek pro žáky, o čemž budete podrobně informováni. Ráda bych Vás požádala o co největší úsilí ve sběru surovin. Za Vaši případnou spolupráci a ochotu děkuji. Pomůžete sobě a své škole.                                                                               Pavla Mičíková

Exkurze - krajina v okolí Jedlové - pátek 18.září 2015

V pátek jedeme vlakem na exkurzi do krásné krajiny v okolí Jedlové hory v Lužických horách. Naším cílem je rozhledna na Jedlové hoře a hrad Tolštejn. Sejdeme se mezi 7:45 - 7:50 hodin na nádraží v Jestřebí a pojedeme vlakem v 8:06 hodin. Předpokládaný návrat na nádraží v Jestřebí je v 13:47 hodin ( event. v 15:47). S sebou si vezměte pohodlné oblečení a obuv, pláštěnku nebo deštník, dvě svačiny a pití nebo peníze na občerstvení, průkazku pojištěnce zdravotní pojišťovny a průkazku na slevu jízdného. (Žáci ze Srní mohou nastoupit a vystoupit v Srní, pokud budou mít písemné prohlášení rodičů). Neberte si s sebou zbytečné cennosti, a pokud si je vezmete, sami si za ně budete zodpovídat (týká se i financí a dokladů). Vzhledem k tomu, že se jedná o školní akci, všichni účastníci jsou povinni se chovat v souladu s pravidly školního řádu a bezpečnosti chování. Věřím, že se výlet bude všem líbit a přispěje k posílení dobré atmosféry a vztahů v naší třídě.                                                             Pavla Mičíková

https://www.luzicke-hory.cz/mista/index.php?pg=zmjedhc