VÝCHOVNÝ PORADCE

Roční plán VP

11.10.2015 08:17
Koncepce výchovného poradenství pro školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Jestřebí 1) Základní legislativní rámec výchovného poradenství     Podle § 21 odst.1 písm. f) a odst.2 zák. č.  561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném...