ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 2017/2018

Ředitel školy Mgr. Michal Kotek
kotek@zsjestrebi.cz
reditel@zsjestrebi.cz
Zástupkyně ředitele školy Mgr. Zuzana Šťastná
stastna@zsjestrebi.cz
zastupkyne@zsjestrebi.cz
Hospodářka Táňa Knapčíková
knapcikova@zsjestrebi.cz
skola@zsjestrebi.cz

Základní škola

I. třída Mgr. Hana Vaňková
vankova@zsjestrebi.cz
II. třída Mgr. Johana Římánková
rimankova@zsjestrebi.cz
III. třída Mgr. Lucie Červenková
cervenkova@zsjestrebi.cz
IV. třída Mgr. Jana Brožová
brozova@zsjestrebi.cz
V. třída Mgr. Lenka Lípová
lipova@zsjestrebi.cz
VI. třída Ing. Hana Houžvičková
houzvickova@zsjestrebi.cz
VII. třída Ing. Jitka Dombrovská
dombrovska@zsjestrebi.cz
VIII. třída Mgr. Tomáš Krejčík
krejcik@zsjestrebi.cz
IX. třída Mgr. Pavla Mičíková
micikova@zsjestrebi.cz
Výchovný poradce   (Čj, Vko)


Externisti        (Vv)


                      (Hv)


Asistentky pedagoga
PaedDr. Lubomír Kašpar
kaspar@zsjestrebi.cz

Mgr. Petra Šolcová
petulasol@seznam.cz

Václav Filip, DiS.
filip@zsjestrebi.cz

Jana Slavíková
slavikova@zsjestrebi.cz

Jana Říhová
Školník

Školnice (Provodín)
Rudolf Barták

Iveta Procházková
prochazkova@zsjestrebi.cz
Uklízečka Renata Komárková

 Školní družina

Vychovatelka (Provodín)


Vychovatelka (Jestřebí)
Bc. Monika Kuchynková
kuchynkova@zsjestrebi.cz

Mgr. Jana Brožová (zástup)

Mateřská škola

Vedoucí odloučeného pracoviště
(logopedická prevence, Aj)
Pavla Zemanová, DiS.
zemanova@zsjestrebi.cz
Učitelka Mgr. Veronika Kučerová
kucerova@zsjestrebi.cz
Učitelka  Barbora Libánková
libankova@zsjestrebi.cz
Chůva MŠ Helena Šujanová
Uklízečka Romana Nováková

Školní jídelna

Vedoucí stravování Jana Loudátová
jidelna@zsjestrebi.cz
Vedoucí kuchařka Irena Fuxová
Kuchařka Alena Myslivečková