ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 2019/2020

Ředitel školy Mgr. Michal Kotek
kotek@zsjestrebi.cz
reditel@zsjestrebi.cz
skola@zsjestrebi.cz
Zástupkyně řediteleZástupkyně ředitele pro MŠVedoucí odloučeného pracoviště Provodín
Mgr. Zuzana Šťastná
stastna@zsjestrebi.cz
zastupkyne@zsjestrebi.cz

Pavla Zemanová, DiS.
zemanova@msjestrebi.cz
skolka@msjestrebi.cz

Mgr. Lucie Červenková
cervenkova@zsjestrebi.cz
Hospodářka Táňa Knapčíková
knapcikova@zsjestrebi.cz
skola@zsjestrebi.cz

Základní škola

I. třída Mgr. Jana Pelcová
pelcova@zsjestrebi.cz
II. třída Mgr. Lucie Červenková
cervenkova@zsjestrebi.cz
III. třída Mgr. Hana Vaňková
vankova@zsjestrebi.cz
IV. třída Věra Slánská
slanska@zsjestrebi.cz
V. třída Mgr. Lenka Lípová
lipova@zsjestrebi.cz
VI. třída Mgr. Eliška Fuljerová
fuljerova@zsjestrebi.cz
VII. třída Ing. Martin Macek
macek@zsjestrebi.cz
VIII. třída Mgr. Zuzana Šťastná
stastna@zsjestrebi.cz
IX. třída
(výchovná poradkyně)
PaedDr. Monika Bayerová
bayerova@zsjestrebi.cz
Učitelé bez třídnictví
                  Asistentky pedagoga
Mgr. Tomáš Krejčík
krejcik@zsjestrebi.cz

Mgr. Adéla Čornyjová
cornyjova@zsjestrebi.cz

Mgr. Petra Šolcová
petulasol@seznam.cz

Jana Slavíková
slavikova@zsjestrebi.cz

Jana Maříková, DiS.
marikova@zsjestrebi.cz

Gabriela Klivická
klivicka@zsjestrebi.cz
Školník

Uklízečka (Provodín)
 
Pavel Tvrdík

Klára Šestáková
Uklízečka (Jestřebí) Renata Komárková

 Školní družina

Vychovatelka (Provodín)


Vychovatelka (Jestřebí)
Bc. Monika Kuchynková
kuchynkova@zsjestrebi.cz

Jana Maříková, DiS.
marikova@zsjestrebi.cz

Mateřská škola

Zástupkyně ředitele pro MŠ
Učitelka třídy Sluníčka
Pavla Zemanová, DiS.
zemanova@zsjestrebi.cz
Učitelka třídy Sluníčka Barbora Vtípilová
vtipilova@msjestrebi.cz
Učitelka třídy Berušky Eva Adamcová
adamcova@msjestrebi.cz
Učitelka třídy Berušky Veronika Weberová
weberova@msjestrebi.cz
Uklízečka Romana Nováková

Školní jídelna

Vedoucí školního stravování Jana Loudátová
jidelna@zsjestrebi.cz
Kuchařka Irena Fuxová
Kuchařka Alena Myslivečková