ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 2018/2019

Ředitel školy Mgr. Michal Kotek
kotek@zsjestrebi.cz
reditel@zsjestrebi.cz
skola@zsjestrebi.cz
Zástupkyně ředitele
Zástupkyně ředitele pro MŠVedoucí odloučeného pracoviště Provodín
Mgr. Zuzana Šťastná
stastna@zsjestrebi.cz
zastupkyne@zsjestrebi.cz
skola@zsjestrebi.cz

Pavla Zemanová, DiS.
zemanova@msjestrebi.cz
skolka@msjestrebi.cz

Mgr. Lucie Červenková
cervenkova@zsjestrebi.cz
Hospodářka Táňa Knapčíková
knapcikova@zsjestrebi.cz
skola@zsjestrebi.cz

Základní škola

I. třída Mgr. Lucie Červenková
cervenkova@zsjestrebi.cz
II. třída Mgr. Hana Vaňková
vankova@zsjestrebi.cz
III. třída Věra Slánská
slanska@zsjestrebi.cz
IV. třída Mgr. Lenka Lípová
lipova@zsjestrebi.cz
V. třída Mgr. Jana Brožová
brozova@zsjestrebi.cz
VI. třída Ing. Martin Macek
macek@zsjestrebi.cz
VII. třída Mgr. Zuzana Šťastná
stastna@zsjestrebi.cz
VIII. třída Ing. Jitka Dombrovská
dombrovska@zsjestrebi.cz
IX. třída Mgr. Tomáš Krejčík
krejcik@zsjestrebi.cz
Učitel, výchovný poradce (Čj, Vko)


Učitelka (Aj, Nj)


Externí učitelka (Vv)

                  
Asistentky pedagoga
PaedDr. Lubomír Kašpar
kaspar@zsjestrebi.cz

Mgr. Eliška Fuljerová
fuljerova@zsjestrebi.cz

Mgr. Petra Šolcová
petulasol@seznam.cz

Jana Slavíková
slavikova@zsjestrebi.cz

Jana Maříková, DiS.
marikova@zsjestrebi.cz

Gabriela Klivická
klivicka@zsjestrebi.cz
Školník

Školnice a uklízečka (Provodín)
 
Vincent Marek

 
Uklízečka Renata Komárková

 Školní družina

Vychovatelka (Provodín)


Vychovatelka (Jestřebí)
Bc. Monika Kuchynková
kuchynkova@zsjestrebi.cz

Jana Maříková, DiS.
marikova@zsjestrebi.cz

Mateřská škola

Zástupkyně ředitele pro MŠ Pavla Zemanová, DiS.
zemanova@zsjestrebi.cz
Učitelka Bc. Barbora Hampejsová
hampejsova@msjestrebi.cz
Učitelka Barbora Vtípilová
vtipilova@msjestrebi.cz
Chůva MŠ Helena Šujanová
Uklízečka Romana Nováková

Školní jídelna

Vedoucí stravování Jana Loudátová
jidelna@zsjestrebi.cz
Vedoucí kuchařka Irena Fuxová
Kuchařka Alena Myslivečková