ZÁPIS DO ZŠ pro školní rok 2019/2020

Informace k zápisu do 1. třídy ZŠ na školní rok 2019/2020

 

  • zápis proběhne v úterý 9. 4. 2019 od 14 do 18 hodin v budově ZŠ v Provodíně, k zápisu přineste rodný list dítěte a Váš občanský průkaz
  • náhradní termín zápisu: čtvrtek 25. 4. od 14 - 15 hod. v budově ZŠ v Provodíně
  • v případě žádosti o odklad přineste s sebou k zápisu doporučení od lékaře a poradenského zařízení (pedagogicko psychologické poradny)
  • budoucí prvňáčci mají přednostní místo ve školní družině
  • každý prvňáček dostane na začátku školního roku kufřík s výtvarnými potřebami zdarma

 

Škola hrou pro předškoláky s budoucí třídní učitelkou
Mgr. Janou Brožovou

Ve čtvrtek 14. 3., 21. 3,  28. 3. 2019 vždy od 15:15 do 16:15 hodin v budově ZŠ v Provodíně

  • seznamovací hry
  • zábavná cvičení s písmeny a čísly
  • rytmické a hudební chvilky
  • tvoření z papíru a veselé cvičení

Pokud budou rodiče chtít, mohou se první společné schůzky zúčastnit.