ZÁPIS DO ZŠ

Zápis do 1. třídy proběhne 11. dubna 2018

Aktuálně pro Vás připravujeme informace i akce k náboru nových žáků na rok 2018/2019. 

Již nyní můžeme prozradit, že proběhne:

- Škola hrou pro předškoláky s budoucí třídní učitelkou Mgr. Lucií Červenkovou. Ve čtvrtek 8. 3., 22. 3,  19. 4. 2018 vždy od 15 do 16 hodin v budově ZŠ v Provodíně.

- Den otevřených dvěří v Provodíně i Jestřebí + otevírání nových školních knihoven na obou budovách ZŠ. Ve čvtvrtek 5. dubna 2018.

 
ZŠ Jestřebí - škola, kde to žije!

 

 

 

 
 


 

 
Leták z minulého roku
 
leták ke stažení - strana 1, strana 2
odkaz ke sdílení
Informace k zápisu do 1. třídy ZŠ  na školní rok 2017/2018

 

- zápis proběhne v úterý 4. 4. 2017 od 14 do 18 hodin v budově ZŠ v Provodíně, k zápisu přineste rodný list dítěte a Váš občanský průkaz

- náhradní termín zápisu: čtvrtek 27. 4. od 14 - 15 hod. v budově ZŠ v Provodíně

- v případě žádosti o odklad přineste s sebou k zápisu doporučení od lékaře a poradenského zařízení (pedagogicko psychologické poradny)

- budoucí třídní učitelka Mgr. Hana Vaňková připravila pro předškoláky přípravné a seznamovací aktivity (čtěte dále)

- budoucí prvňáčci mají přednostní místo ve školní družině

- každý prvňáček dostane na začátku školního roku kufřík s výtvarnými potřebami zdarma

 
Škola hrou pro předškoláky s budoucí třídní učitelkou Mgr. Hanou Vaňkovou

- ve čtvrtek 23. 3., 30. 3. a 6. 4. 2017 vždy od 15 do 16 hodin v budově ZŠ v Provodíně

-          seznamovací hry

-          zábavná cvičení s písmeny a čísly

-          rytmické a hudební chvilky

-          tvoření z papíru a cvičení se zvířátky (dětská jóga)

Odvod z MŠ do ZŠ se souhlasem rodičů. Pokud rodiče budou chtít, mohou se první společné schůzky zúčastnit nebo zůstat chvilku s námi.

 
Den otevřených dveří v základní škole

 

- ve středu 29. 3. 2017 od 8 do 16 hod.

Provodín:

-              Montessori pomůcky v 1. třídě (p. uč. Římánková) - dopoledne

-              ukázková hodina matematiky ve 3. třídě (p. uč. Brožová) – 8:40-9:25

-              pohádkové aktivity v družině (p. vych. Kuchynková) – 13:30-16:00

Jestřebí:

-              ukázková výuka na různé formy práce (p. uč. Vaňková) – 14:00-14:45

-              3D výukový systém a led mikroskopy (p. uč. Šťastná) – odpoledne

-              jazyková výuka (p. uč. Mičíková) – odpoledne

 
 
Naše škola nabízí:

-          jsme menší škola rodinného typu

-          individuální přístup k žákům

-          plně kvalifikovaný pedagogický sbor

-          4 speciální pedagogy

-          logopedickou nápravu

-          2 školní družiny

-          rozšířenou výuku cizích jazyků (AJ od 1. třídy)

-          rozšířenou výuku plavání

-          rozšířenou výuku ekologie

-          rozšířenou výuku informatiky

-          moderní výukové systémy a technologie ve všech třídách

-          pravidelné třídnické hodiny

-          celoškolní projektovou výuku

-          etickou výchovu ve všech ročnících

-          širokou nabídku zájmových činností

-          lyžařský kurz

-          aktivity pro veřejnost např. jarmarky, akademie

-          dopravu do školy zdarma

-          kufřík výtvarných pomůcek pro prvňáčky zdarma

            -          ovoce pro žáky 1. stupně zdarma každý týden

 

 

Žádost o přijetí do MŠ


Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání - květen 2017.
Vaše dotazy ráda zodpoví vedoucí MŠ Vlasta Pitelková na telefonním čísle 487 877 566 nebo na emailu pitelkova@zsjestrebi.cz.