ZÁPIS DO ZŠ pro školní rok 2020/2021

Informace k zápisu do 1. třídy ZŠ na školní rok 2020/2021

zadost_o_prijeti-zš.pdf (444931)
zadost-o-odklad-zš.pdf (668070)
 

Zápis proběhne ve středu 15. 4. 2020 od 14 do 18 hodin v budově ZŠ v Provodíně, k zápisu přineste rodný list dítěte a Váš občanský průkaz.

Náhradní termín zápisu: čtvrtek 23. 4. od 14 - 15 hod. v budově ZŠ v Provodíně.

V případě žádosti o odklad přineste s sebou k zápisu doporučení od lékaře a poradenského zařízení (pedagogicko psychologické poradny).

Budoucí prvňáčci mají přednostní místo ve školní družině.

Každý prvňáček dostane na začátku školního roku kufřík s výtvarnými potřebami zdarma.

 

Setkání pro předškoláky s budoucí třídní učitelkou
Mgr. Hanou Vaňkovou

Proběhnou tři setkání - dvě před zápisem a jedno po zápise. Termíny a další informace budou upřesněny.

Pokud budou rodiče chtít, mohou se první společné schůzky zúčastnit.